BEZŠPÁROVÁ IZOLÁCIA

Pena s otvorenou bunkou štruktúrou je najčastejšie používaná v interiéroch. Vďaka jej stálosti, pena nemení svoje tepelno-izolačné vlastnosti a jej živosť sa dá prirovnať k životnosti stavby.

Len striekaná penová izolácia Vám zaručí 100% bezšpárovú vrstvu izolácie bez tepelných mostov a únikov tepla z interiéru.  

APLIKÁCIA DO 24 HODÍN

Striekaná penová izolácia sa vyznačuje veľmi rýchlou aplikáciou. Všetko závisí od zložitosti a rozsahu aplikácie striekanej penovej izolácie. Aplikácia samotnej izolácie si nevyžaduje žiadnu predprípravu staveniska, jedinou požiadavkou e prístup k elektrickej sieti.

 

ŠETRÍ VAŠE NÁKLADY

Správne tepelnou izoláciou dokážete rapídne znížiť náklady na vykurovanie až do 70%. Nemíňajte viac financií na vykurovanie ako je potrebné. Kvalitne aplikovanou striekanou tepelnou izoláciou prekryjete tepelné mosty, cez ktoré Vám uniká energia.
Spravnou izolaciou usetrite

SKVELÁ AKUSTICKÁ OCHRANA

Je všeobecne známe, že nadmerný hluk v domove znižuje kvalitu nášho života. Striekaná penová izolácia poskytuje solídnu akustickú ochranu a zaručene prinesie pokoj do Vášho života.